1993

Společnost Agrofert byla založena 25. ledna se základním kapitálem 100 000 Kč.

Měla čtyři zaměstnance a věnovala se obchodu s hnojivy.

1994

Obchodování bylo rozšířeno o zemědělské komodity a agrochemii.

Původní společnost s ručením omezeným se transformovala na akciovou společnost. V témže roce vzniká také Agrofert Slovakia.

1995

Společnost začíná investovat do tuzemské distribuční sítě, postupně dochází k akvizicím společností zemědělského zásobování a nákupu a agrochemických podniků. Založena byla společnost Precolor a vzniká i Prefert, joint venture se slovenským podnikem Duslo Šaľa.

1996

Agrofert vstupuje do segmentu chemie – privatizuje společnost Precheza.

1997

V květnu byla založena Chemagra, firma specializovaná na obchod s pesticidy. V průběhu roku přibyly do koncernu díky akvizicím také česká Lovochemie a slovenský Polnochem. Vzniká akciová společnost Agrofert Holding.

1998

Začala fungovat společnost AGFTRADING a v tomto roce vydává Agrofert svou první konsolidovanou výroční zprávu. Nákup společností ZZN Beroun, ZZN Rakovník a ZZN Chomutov.

1999

Akvizice společnosti Adex. První fúze v rámci skupiny – dochází ke sloučení společností Chemagra a AGFTRADING.

Obchod se rozšiřuje o další položku, totiž pohonné hmoty. Součástí koncernu se stává DEZA.

2000

Koncern vstupuje do potravinářsko-zpracovatelského průmyslu akvizicemi společností Maso Planá a Masna Studená.

Zemědělskou vertikálu posilují ZZN Pelhřimov, Agroslužby Znojmo a Zezana CZ. Zakoupen byl kontrolní balík akcií společnosti Aliachem.

2001

AGFTRADING vstupuje do skupiny Tchecomalt.

2002

Koncern opět posiluje, kupuje německou společnost SKW Piesteritz (DE) a slovenský Istrochem. Dochází také k fúzi společností Agrofert Holding a Precolor.

2003

Agrofert má 46 dceřiných společností, 2 spoluovládané a 12 přidružených. A konsolidovaný zisk 1,96 miliardy korun. Prodává krůtí Adex, posiluje ale v červeném mase – kupuje podíl v obchodním družstvu Maso uzeniny, které je majoritním vlastníkem akciové společnosti Kostelecké uzeniny.

2004

Koncern dynamicky vstupuje do mlýnsko-pekárenského odvětví nákupem společnosti Penam a stává se třetí nejvýznamnější skupinou na trhu. Fúzují také společnosti Agrofert Holding a AGFTRADING.

2005

Součástí skupiny se po dokupu stávají společnosti Kostelecké uzeniny a ZZN Polabí.

Fúzují společnosti Agrofert Holding, Agrofert a Agroprofit. Ovládnutí Duslo Šaľa.

2006

Nákupem společnosti Agrotec koncern vstupuje i na trh s pozemní technikou a akvizicemi dále posiluje zemědělskou i potravinářskou vertikálu, když kupuje slovenské firmy HYZA, THP, Javor a Považan, zakládá Profrost, společnost, která se orientuje na výrobu mraženého pekárenského sortimentu. Rozrůstá se i chemická část skupiny, a sice akvizicí čínské chemičky Precheza Titanium Dioxide a vznikem Agrofert Pigment.

2007

Vstup do německého podniku Dre- HA (ZZN Sasko), dále do segmentu biopaliv a zemědělské prvovýroby a akvizicí bzenecké Osevy i do výroby a prodeje osiv. Dokončena byla investice do pekárny Zelená louka.

2008

Vstup do mlékárenského průmyslu akvizicí mlékárny OLMA.

Akvizice slovenské společnosti Šarišské pekárne a cukrárne a také společnosti Schrom Farms.

2009

Akvizice zemědělsko-potravinářské firmy Agropol group včetně společnosti Vodňanská drůbež. Vstup na maďarský trh akvizicí společnosti Devecseri Agrokémiai Kft., posílení v segmentu pohonných hmot akvizicí holandského distributora AdBlue GreenChem.

2010

Fúze společností Agrofert Holding a Agropol group, rozšíření maďarských aktivit vstupem na tamní pekárenský trh, akvizice maďarské pekárenské skupiny Ceres a společností Masozávod Krahulčí a Kmotr.

2011

Vstup do odvětví lesnictví, těžby a zpracování dřeva – Wotan Forest.

Vzniká také společnost IKR Agrár, dceřiná společnost chemičky Duslo.

2012

Vstup do odvětví médií, založení AGF Media a akvizice obchodní části maďarské společnosti IKR.

2013

Akvizice německé společnosti Lieken, slovenské Ecopress a Mafra.

Agrofert kupuje společnost Farmtec, která se specializuje na zemědělské technologie.

2014

Akvizice společností Londa a maďarské NT Kft., nabytí většinového podílu ve společnosti Česká vejce CZ a rozdělení společností SynBiol a Agrofert. Koncern zpracoval první CSR report.

2015

Významné posílení zemědělské vertikály akvizicemi řady společností. Součástí skupiny se v tomto roce staly také společnosti Acomware a AdInternet. Otevírá se nová výrobna jedlých olejů Preol a zahájena byla stavba nové výrobny čpavku ve slovenském podniku Duslo.

2016

Koncern se rozrůstá o další akvizice, mimo zemědělství a potravinářství to byly také společnosti Centroprojekt group a P E Z A. Otevřeno bylo nejen Science center Future, ale také Pražské řeznictví. V soutěži Zlatý středník byl jako nejlepší korporátní médium oceněn Agrofert magazín.

2017

Akvizice společnosti Petrochemia Blachownia, skupiny Ticketportal, společnosti Poľnoslužby Bebrava, PD Krupá a Truhlářství Straka KU. Agrofert zahajuje stavbu nové válcovny Fatra a myslí i na dorost, když obnovuje zanikající učňovské obory.

2018

Mediální skupina prostřednictvím dceřiných společností Mafra Print a Mafra Slovakia Print převzala vydavatelství Bauer Media Group.

V Dusle byla zahájena výroba na Čpavok 4 a na trh přicházejí nové toasty z Penamu.

2019

Do barev Agrofertu se v tomto roce oblékla společnost Apex Agro, v Lovochemii byla spuštěna nová výrobní linka a v Kosteleckých uzeninách nové krájecí centrum. Penam vstupuje do United Bakeries a stává se nezpochybnitelnou pekařskou jedničkou na trhu.

2020

Akvizice společností VP & DJ a Zemědělská obchodní společnost Onomyšl.

2021

Akvizice společností Agrospol Petrovice a SD Pomoraví. V témže roce vstupuje koncern akvizicí chorvatské společnosti Agronom i na tamní trh. Ve Vodňanech otevírá Agrofert novou moderní porcovnu a na dálnici D1 svou první benzinovou pumpu.

2022

V tomto roce proběhly významné akvizice skupiny TOP HOP, čímž se Agrofert stal největším producentem chmelu. Zahájena byla akvizice divize zpracování dusíku společnosti Borealis.

2023

Agrofert dokončil největší akvizici ve své historii a to divizi zpracování dusíku a melaminu společnosti Borealis. Nově vzniklá společnost LAT Nitrogen doplnila svými portfoliem stávající možnosti Agrofertu napříč Evropou.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Zakladatel

Když jsem se před 30 lety...

...rozhodl založit Agrofert, bylo mojí hlavní motivací zkusit samostatně podnikat. Tehdy mě ani ve snu nenapadlo, že z firmy obchodující s hnojivy se stane jeden z největších zemědělsko-potravinářských komplexů ve střední a východní Evropě, který dává práci více než 30 tisícům lidí.

Když se dnes podívám na Agrofert, tak nevidím firmu, ale svou rodinu. Nikdy bych totiž takového úspěchu nedokázal, nebýt mých spolupracovníků. A je jedno, jestli jsou to lidé, kteří sedí v managementu, nebo jezdí traktorem po polích. Každý z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a hlavně jim patří obrovský dík.

Andrej Babiš

Zakladatel společnosti Agrofert

Agrofert 30 let - Naši lidé

Naši lidé

Celý život se pohybuji v chemii

Vývoj koncernu bych přirovnal k chemické reakci. Nejen tu rychlost, ale i podstatu.

Téměř přesně teoreticky víte, co má vzniknout, jste důslední a přesně dodržujete podmínky, ale vždy může nastat neočekávaná situace a zároveň se vždy chcete posunovat dopředu, bádat a poznávat nepoznané. Nevím, zda to nazvat prozíravostí, genialitou nebo obrovským štěstím zakladatele Andreje Babiše. Snad vším dohromady. Ale především díky jeho neskutečnému úsilí, pracovitosti a píli, a hlavně práci a píli desítek tisíc dalších lidí mohl Agrofert vstoupit do čtvrté dekády svého života jako silná a sebevědomá firma evropského významu.

Zbyněk Průša

předseda představenstva akciové společnosti Agrofert a správce AB private trust I, svěřenský fond.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Bez lidí to nejde

V Duslu pracuji od 1. července 1978 a jsem hrdý na to, že jsem v současnosti jediným zaměstnancem společnosti, který pracoval na všech výrobnách čpavku, od původní jedničky až po nejmodernější čtyřku.

Technologie jsou dnes mnohem sofistikovanější, ale pořád je důležitý fyzický kontakt se zařízením.

Chemik Juraj Němček zná svou chemičku skrz naskrz.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Začlenil Agropol pod značku Agrofert

V koncernu začínal v roce 2007 na pozici ředitele controllingu a interního auditu. Postupně se dostal až k akvizici Agropolu, které šéfoval na straně Agrofertu.

„Agropol, to byla zvenčí krásná firma, ale vnitřní procesy byly poměrně nestrukturované. Když jsme začali řešit pohledávky a stavy zásob, nastal střet kultur. Vždy jsme ale z fúze využili to nejlepší, co bylo.”

Josef Mráz

místopředseda představenstva Agrofertu, ve své gesci má divize zemědělství, lesnictví a stroje a zařízení a od roku 2011 zastává i pozici výkonného ředitele akciové společnosti.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Obilí v sile je pořád živé

To hlavní, co hlídám, je teplota. Jako u člověka. Když stoupne moc, je to zlé.

Vypadá to jednoduše, ale zas tak jednoduché to není, protože v každém počasí je ta teplota jiná – ideální teplota je do 12 °C, protože při ní brouci hibernují, ale o žních je v sile klidně i přes 30 °C. Teploty nad 45 °C už jsou velmi hlasitým signálem, že se s obilím v buňce něco děje.

Silomistr Rudolf Ešner hlídá teplotu zrna.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Když se o zvířatech ví vše

Péče se vyplácí, krávy máme v kondici a ve vrcholném období laktace nadojí i sedmdesát litrů za den.

Průměr na ustájenou krávu máme nad třiceti litry, zatímco před třiceti lety, když nadojila kráva deset litrů, chodila se na ni dívat celá vesnice.

Zootechnik Broňa Polcar ví jak pečovat o krávy.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Hnojiva jsou pro Agrofert klíčová

V roce 2006 začínal v Agrofertu jako ředitel Kosteleckých uzenin. Respekt tamních řezníků si získal tím, že se jich nebál, vzal je na pivo a zajímal se o jejich názor. Odvaha, otevřenost a zájem o zaměstnance se mu osvědčily i poté, co přešel do Lovochemie a postupně do představenstev všech chemiček vyrábějících hnojiva. Aktuálně na starosti i aktivity Agrofertu v Německu, Rakousku a Francii.

„V Německu nás vnímají jako váženého investora a seriózního zaměstnavatele, vedle investic v technologickém parku jsme podpořili 75 miliony eur i rozvoj regionu.”

Petr Cingr

místopředseda představenstva Agrofert, odpovědný za divize hnojiva, paliva, oleje a obnovitelné zdroje.

Agrofert 30 let - Naši lidé

I chemička může být rodinnou firmou

Synthesia je pro mě taková rodinná firma, pracuje v ní manželka, oba synové, přítelkyně staršího z nich a také její otec. Když jsem do Synthesie v roce 1978 nastoupil já, dělala se nitrace ručně. Do nitrátoru se vnášela natrhaná celulóza a zalévala se nitrační směsí a pak se to ručně vyhrnovalo.

Nyní je vše jinak. Po letech se vše automatizovalo, čímž se nebezpečná ruční práce odbourala. Dnes se navíc hledí i na ekologii a úsporu, proto se investuje do takových věcí, jako jsou nové autoklávy.

Chemický operátor Jaroslav Štěpán přivedl k chemii celou svou rodinu.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Agronom je pán pole

Můžete přečíst stohy knih, ale pokud se skutečně osobně nesžijete se svým pozemkem, bude vám teorie k ničemu. Musíte dobře vědět, kde se nachází skála, kde je půda lehčí, kde je terén hlinitý nebo kde se drží mokro.

Jedině tehdy, když znáte místo, na kterém hospodaříte, můžete porozumět zákonitostem přírody. Mě na poli zapadlý kombajn nepřekvapí. Protože agronomovi, který svá pole obchází každý den, se podobné věci nedějí.

Agronom Petr Pšenička zná svou půdu.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Členka síně slávy ankety TOP ženy Česka

Petra Procházková je v koncernu od února 1998. Svou odborností, nekompromisní pečlivostí a loajalitou se vypracovala na první ženu financí celého koncernu. Významně přispěla i k růstu koncernu do současné podoby.

„Chtěli jsme se stát rozhodujícím obchodníkem se zemědělskými komoditami na českém trhu. To s sebou přineslo i nákupy podniků ZZN, velkokapacitních sil v Brně Chrlicích a také zemědělských prvovýrob.”

Petra Procházková

členka představenstva a finanční ředitelka společnosti Agrofert.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Sílu stromu je třeba respektovat

Některý strom porazím za tři minuty, některý za půl hodiny. I když to tak nemusí vypadat, dřevorubci u své práce musí dost přemýšlet, není to jen o pile. Musíte respektovat, že každý strom je jiný.

Například buk – má košatou korunu a v ní roste různými směry i dvacet velkých silných větví. Když jej porazíte, zapíchají se do země a jsou velmi napružené, takže než je začnete řezat, musíte si dobře rozmyslet jak. Mají totiž fakt sílu.

Dřevorubec Jaroslav Kusý má jako svou nejlepší kamarádku desetikilovou pilu.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Pravidlo tiskárny je jen jedno

V tiskárně pracuji již dvacet let, denně dojíždím 60 km tam a zpět, ale stojí mi to za to. Zkoušel jsem pracovat i blíž bydliště, ale po dvou letech jsem se vrátil.

Na Mafraprint nedám dopustit, máme tu skvělou partu i moderní technologie.

Elektronik Vladimír Dlouhý se drží hesla, že ráno musí vždy být noviny na stáncích a v prodejnách. A ještě se nestalo, že by nebyly.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Původně do Agrofertu přišla na projekt Profrost

V roce 2006 začala stavět první linku, o dva roky později druhou. Když v září 2008 Andrej Babiš vyhlásil, že chce koupit Olmu, zmínila Simona Sokolová, že pracovala v kunínské mlékárně a Andrej Babiš reagoval po svém: „Budete řídit Olmu.”

Potravinářství není snadný obor. Musíte znát své bohatství. V Olmě byli hrdí na mléko, ale jejich produkt jejich rodinné stříbro se jmenuje jogurt.

Simona Sokolová

členka představenstva společnosti Agrofert, odpovídá za divize mlékárny, mražené pečivo, červené maso a bílé maso.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Stejný recept už 80 let

Aby mohla vzniknout kvalita na konci, musíte ji mít už na začátku a přesně dodržet celý technologický proces. Husté, sladké kondenzované mléko se vyrobí tak, že z mléka odpaříte vodu a přidáte cukr.

Ví o tom své, v mlékárně pracuje už 18 let.

Pracovník mlékárny Miloš Popelka umí ocenit kvalitu tradiční receptury.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Umění řezníků se dědí

Řezníky byli děda i táta a já měl o své cestě jasno od první třídy. Život bez řezničiny si neumím představit. Ale jsem rád, že ubylo zabijaček s rodinou.

Protože dělat řezničinu v práci i ve volném čase, to je už trochu moc.

Vedoucí směny Jan Broža má řezničinu v krvi.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Zdatný obchodník s hnojivy

S užitečnými kontakty na českém trhu, který pomohl Andreji Babišovi rozjet Agrofert a zůstal mu věrný po celou svou dosavadní profesní dráhu.

„Andrej Babiš mě ke spolupráci lákal několikrát, několikrát jsem ho odmítl. Vlastně jsem mu v tom začátku moc nevěřil, dokonce jsem odmítl nabízený podíl. Dnes bych to už neudělal.”

Jiří Haspeklo

člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Agrofert.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Kdo může říct, že někdy řídil mašinu za devět milionů?

Vždyť co může být lepšího, než pracovat v souladu s přírodou, venku, na čerstvém vzduchu? Přání se mu splnilo a svou práci má rád.

Traktorista Vlastimil Šístek snil o práci v zemědělství už odmalička.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Chov prasat na evropské špičce

Vystudoval jsem ekonomii na ČZU, vždy mě totiž přitahovala práce v zemědělském sektoru. Ale jako ekonom jsem se musel po příchodu do chovu prasat postupně o chovu vše učit.

A učím se v podstatě stále. Je úžasné, že máme na našich farmách tolik mladých a šikovných zootechniků. Bez nich bychom nemohli nikdy dosáhnout tak skvělých výsledků.

Šéf chovu prasat Petr Coufal si cení odborníků.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Pekárenství je jeho denní chleba

Od října roku 2004 zastává pozici generálního ředitele a později i předsedy představenstva společnosti Penam. Od roku 2019 je ve stejných pozicích také ve společnosti United Bakeries, čímž se v podstatě vrátil i do pekáren Odkolek, kde začínal.

„Andrej Babiš se chtěl setkat, protože ho zajímalo, proč nevěřím jeho firmě. A jak jsme se bavili, najednou jsem věděl, že si docela dobře umím představit, že pro něj budu pracovat.”

Jaroslav Kurčík

člen představenstva společnosti Agrofert, řídí divizi pekáren.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Dobrý mlynář zraje deset let

Mlynařina, to je neskutečné množství kombinací, seřizování strojů a hlídání kvality. Pšenice se různě mění, musím být stále ve střehu.

Na své práci mám rád, že obsluhuji špičkové stroje, které jsou jako mercedes mezi auty.

Mládek Libor Truhlář zasvětil svůj život znojemskému mlýnu.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Od pece k mistrové

V pekárně pracuji od zaučení, což je 43 let a bez chleba si svůj život už ani neumím představit. Prošla jsem všemi pozicemi, byla u pece, vypracovala se na mistrovou.

Když jsem začínala, byla to tu všechno ruční práce, sázelo se do pece na uhlí. Ani ve snu by mě nenapadlo, jaké modernizace se dočkám.

Vedoucí výroby v pekárně Emília Svobodová žije pekařinou.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Spočítá a připraví každou investici

Do koncernu nastoupil v roce 2008 je to uznávaný odborník na transakce se zkušenostmi z bankovnictví v Česku i zahraničí bez kterého neproběhne v Agrofertu žádný nákup firmy.

Investiční apetit Agrofertu se nezastavil ani ve třetí dekádě. Mezi významné akvizice patřil vstup do německého pekárenství, a zejména akvizice divize zpracování dusíku Borealis, největší nákup v historii Agrofertu.

Libor Němeček

člen představenstva Agrofert, ředitel fúzí, akvizic a korporátního financování.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Milimetrová přesnost strojů

Má pozice znamená nejen kontrolovat a řídit ostatní lidi a stroje, ale také v případě potřeby na kterékoliv pozici za kohokoliv zaskočit.

Nároky na porcování masa jsou opravdu maximální, například pro KFC musí být všechny kousky stejné. Stroj to dokáže na milimetr.

Vedoucí směny Ljuba Yastrebová kontroluje nejmodernější technologie.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Udržujeme stroje v kondici

Specializuji se na sklízecí techniku a vlastně jsem něco jako doktor. Stroj přijde s poruchou a já musím přijít na to, co mu je.

Mechanik Milan Kosina rozumí svým strojům.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Po mnoho let ředitelem právní divize

A blízký spolupracovník Andreje Babiše. Bez jeho vědomí se v Agrofertu neuzavřela žádná smlouva.

„Agrofert je tak již dlouhodobě zcela profesionálně řízeným koncernem nezávislým na osobě akcionáře, nemá šéfa, ale manažery. Je rozdělena do dvou fondů s různými správci. Systém dvou fondů byl zvolen jako pojistka a kontrola, neboť v určitých záležitostech se oba správci musí dohodnout na společném postupu.”

Alexej Bílek

člen představenstva akciové společnosti Agrofert a správce AB private trust II, svěřenský fond.

Agrofert 30 let - Naši lidé

O les je potřeba pečovat s láskou

Do lesní školky Unilesu jsme nastupovali s přáním pracovat společně. A děláme to tak už pětadvacet let. Pracujeme spolu, protože jsme na to tak zvyklí. Vzájemně se podporujeme.

Bez sebe si práci už nedokážeme představit ani jediný den. Ve dvou se to prostě lépe táhne.

Lesní technici manželé Blažkovi si plní sen pracovat společně.

Agrofert 30 let - Naši lidé

V roce 2011 iniciovala založení Nadace Agrofert

Ta od té doby pomáhá srdcem na stovkách míst tisícům lidí. Budovala ji od začátku, a dodnes je jejím hnacím motorem.

„S Andrejem jsme často posílali peníze těm, kteří nás v dopise přesvědčili. Pak jsme založili nadaci. A protože se na nás obracelo hodně matek samoživitelek, byli jsme možná úplně první v republice, kdo cíleně začal podporovat rodiče samoživitele. A další velké téma, které jsme v nadaci otevřeli, je pro společnost důležitá a zároveň silně podfinancovaná paliativní péče.”

Monika Babišová

hlavní iniciátorka vzniku Nadace Agrofert a členka její správní rady Nadace AGROFERT.

Agrofert 30 let - Naši lidé

Kniha

Jsme AGROFERT

Agrofert 30 let

89,4 mld. Kč

vyplatil Agrofert na mzdách
v letech 2013-2022

Agrofert 30 let

8,8 mld. Kč

zaplatil Agrofert v letech 2013–2022
na dani ze zisku právnických osob

Agrofert 30 let

27,9 mld. Kč

odvedl koncern v letech
2013–2022 na sociálním
a zdravotním pojištění

Agrofert 30 let

12,4 mld. Kč

investoval Agrofert za posledních 10 let
do ekologie svých provozů

Agrofert 30 let

231

subjektů v koncernu

Agrofert 30 let

25,96 mld. Kč

roční osobní náklady

Agrofert 30 let

30 473

zaměstnanců

Z toho
20 775 Česko
5 231 Slovensko
2 984 Německo
1 226 Maďarsko
257 ostatní země

Agrofert 30 let

60,49 mld. Kč

daň z příjmů právnických osob a odvody na sociální
a zdravotním pojištění za období 2013–2022

Agrofert 30 let

108,69 mld. Kč

celkové investice
v letech 2013–2022